top of page

Bruktbutikken

Bruktbutikken blitt drifta av frivillige.

Me tek i mot brukte gjenstander, møbler og barnekle i våre åpningstider.

Ta kontakt for levering på dagtid onsdag, me tek i mot varer så lenge me er i området.

Levering av møblar må avtalast på førehand med Anita Kjørlaug tlf. 456 65 954 då me ynskjer å sjå møblane før dei blir levert i butikken. Vis/send oss bilete av møblane. 

All inntekt går til ulike arrangement,

aktivitetar og tiltak i regi av Luster Frivilligsentral og gjerne andre samarbeidspartnarar. 

Med andre ord går inntekta ut igjen i aktivitetar i lokalsamfunnet Luster.

logo.png

Utstyrssentral

Dette er ein open sentral for innbyggjarar i Luster, der alle skal ha moglegheit for å låne seg gratis turutstyr.

Ved utstyrtsentralen er det grunnleggande turutstyr, syklar, ski-og akeutstyr.

Alle må skrive kontrakt ved lån av utstyr.

Maks lånetid er 1 veke. 

Dersom barn er under 18år og skal låne aleine, må

dei ha fullmakt frå foreldra.

Utstyrssentralen er ikkje bemanna. 

Lån av utstyr må skje i opningstida til Luster frivilligsentral kl. 08:00-15:30,

og må på førehand avtalast på tlf. 456 65 954

eller e-post: post@luster.frivilligsentral.no

bottom of page