top of page

Bruktbutikken

Bruktbutikken blitt drifta av frivillige.

Me tek i mot brukte gjenstander, møbler og barnekle i våre åpningstider.

Ta kontakt for levering på dagtid onsdag, me tek i mot varer så lenge me er i området.

Levering av møblar må avtalast på førehand med Anita Kjørlaug tlf. 456 65 954 då me ynskjer å sjå møblane før dei blir levert i butikken. Vis/send oss bilete av møblane. 

All inntekt går til ulike arrangement,

aktivitetar og tiltak i regi av Luster Frivilligsentral og gjerne andre samarbeidspartnarar. 

Med andre ord går inntekta ut igjen i aktivitetar i lokalsamfunnet Luster.

logo.png

Luster Utstyrssentral

Luster utstyrssentral held til i Pyramiden senter ved sida av bruktbutikken vår.

 

Aldersgruppe: For alle

 

Dette er ein open sentral for privat personar  i Luster der alle skal ha moglegheit til å låne seg gratis utstyr.

 

Ved utstyrssentralen er det grunnleggande turutstyr, syklar, ski- og akeutstyr. 

 

Alle må skrive kontrakt ved lån av utstyr. Dersom barna er under 18 år og skal låne åleine, må dei ha fullmakt frå foreldra. 

 

Lån av utstyr må skje i opningstida måndagar kl.  08.00 - 15.30 og torsdagar kl. 12.00 - 16.30, og må avtalast på førehand med Anita/Cecilie tlf. 456 65 954 eller Luster frivilligsentral si facebook/messenger eller e-post: post@luster.frivilligsentral.no 

Link til sia vår :-)

bottom of page