Lustramarknaden 04. til 11. juni 2017

Med ein fantastisk marknad i ryggen i 2016 og med rekordstor tilstrøyming av folk til både enkeltarrangement og «den store marknadsdagen» på laurdagen er me i gang igjen …

Lustramarknaden er vorte staden der dei beste kan få vise seg fram og formidle noko av det dei held på med. Bruk difor Lustramarknaden som vindauga mot verda og nærmiljøet ditt. Din ide om eitt eller anna «påfunn» får på denne måten ei marknadsføring mange berre kan drøyme om. Har du idear til ein ny vri på arrangementet, eller som ein del av marknadsveka, – ta gjerne kontakt med Erling Bjørnetun, tlf. 57685521 eller ein av oss – sjå nederst.

front
klikk her for å laste ned digital versjon av Lustramarknads-magasinet.

Prisane for leige av stand i 2017 er:
5 m. breidde: kr 750,-
10 meter breidde: kr 1.500,-
Andre (ikkje kommersielle) lag kr 200,-
Inntil 20 kvm stand (kommersielt sal) kr. 3.000,-
Inntil 40 kvm stand kr. 4.500,-

Standleige betalast inn på førehand til: 3785. 60. 24181 so er du garantert plass på utstillings området. Utstillarane må sjølve halda kabelsnelle, bord / stol og ev. monteringsvegg.

Meld deg på her:[pdb_signup]

Påmelde:

[pdb_list orderby=»bedrift___lag___org» order=»asc» ]

Annonsere i MARKNADSAVISA
Det vert og i år laga eit eige magasin med høgare trykk- og papir-kvalitet som skal ut torsdag 1. juni, og som skal gå som innlegg i Sogn Avis til alle husstandane i kommunane Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand Vik, Høyanger, Lærdal, Aurland og Årdal.
Annonsefrist: onsdag 10. mai kl. 15.00.
Annonse-prisar eks. mva., inkl. farge: 1/1s. kr 10000, ½ side kr 5000, ¼ side kr 2800, 1/8 side kr 1500 og små moduler (opprekna dei med stand) kr 500.
Oppslag med tekst (i artikkelform) kan kjøpast til same pris som annonsar, men må tingast seinast 2. mai.

Med helsing for Lustramarknaden 2017:
Magne Kvalsøren
412 97 643

Erling Bjørnetun
478 65 650

Tove Mette Solhaug
959 34 003

Torfinn Watten (leiar)
902 04 247

Kontaktinfo kulturprogram:
erling.bjornetun@luster.kommune.no
tlf. 478 65 650

Kontaktinfo utstillingsareal:     

Magne Kvalsøren
tlf. 412 97 643
Magne@mkit.no