Pyramiden har ledige kontor i næringsfelleskap.

Sit du heime å jobbar eller ynskjer du å etablere deg med kontorplass i Luster, ta kontakt med senterkontoret på tlf. 576 86 705 eller post@pyramidensenter.no