Velkomen til Pyramiden – Møteplassen i Luster!

  •  10 butikkar, 2 kafear, apotek , vinmonopol og bibliotek –samt fleire serviceeiningar.
  • Gratis parkering
  • Svært barnevenleg senter
  • Nærmaste nabo til Lustrabadet.
  • Du er alltid velkomen til ein hyggeleg handel på Pyramiden.

Butikk og servicesenteret Pyramiden i Gaupne vart opna i august 1985 som det første butikksenteret i fylket. Seinare har det vore ei utviding og i dag har vi eit bygg på 7000 kvm.

0
Butikkar
0
Kafear
0
Kvm. service og handelssenter
0
År med handel og service