• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontakt:

Telefon: 412 97 643

E-post : post@mkit.no

Småbedrifter utan eigen IT-avdeling er hovudsatsinga, men me betener og privatkundar. Føretaket held til på Pyramiden kjøpesenter i Gaupne, Luster Kommune.

Dagleg leiar og konsulent Magne har dei siste 13 åri jobba i iT bransjen i indre sogn, først hos Datapart AS, deretter Fjordane IT. no som sjølvstendig i eige firma.

Pyramiden Senter

Rådhusvegen 5

6868 Gaupne

Copyright © 2019 Pyramiden Senter

Sida er laga av

Hyl-Ut-logo-transparent.png