MK IT AS

Tlf. 412 97 643

MK IT AS tilbyr rådgjeving innan IT og sal av IT-relaterte tenester og produkt i Luster og indre Sogn.

MK IT AS skal med lokal tilhøyrsle, høg kompetanse og god kjennskap til kunden sitt behov tilby rådgjeving innan IT og sal av IT-relaterte tenester og produkt i Luster og indre Sogn.

Småbedrifter utan eigen IT-avdeling vert hovudsatsinga, men betjener og privatkundar.

MK IT AS sel og kan hjelpe deg med det meste innan :
• PC, nettbrett, mobil.
• Tv løysningar, Projektorar, Digital skilting.
• Skrivar og multifunksjon, dokumentbehandling.
• Programvare og skytenester.
• Installasjon, service og support.
• Antivirus, backup og sikkerhet.

MK IT AS er og forhandlar for Sognenett AS, Din lokale leverandør av breibandsprodukter.

Sognenett rullar no ut fiber i Sogn og tilbyr bedrifter og private husstandar internett med motorvegstandard!

Det er snart klart for utbygging i Luster og de kan da få superraskt internett i heimen, samt sjå TV via den same leidningen.

Sognenett samarbeider med Get, ein av dei største TV-leverandørane i Noreg. Du kan da få internett og Digital-TV i ein og same kabel!
Sognenett tilbyr og ADSL, VDSL, Fiber og Radio der det ikkje er fiber.

Opningstidar:

Måndag: kl. 12 – 16

Tysdag: Forbeholdt serviceoppdrag ute hos kundar.
Onsdag: kl. 12 – 16
Torsdag: kl. 12 – 18
Fredag: Forbeholdt serviceoppdrag ute hos kundar.
Laurdag: Stengd.

Eg er tilgjengeleg alle kvardagar frå 08-16, vennligst ta kontakt på tlf. 412 97 643 eller post@mkit.no om kontoret er stengd