MK IT AS

Tlf. 412 97 643

MK IT AS tilbyr rådgjeving innan IT og sal av IT-relaterte tenester og produkt i Luster og indre Sogn.

MK IT AS skal med lokal tilhøyrsle, høg kompetanse og god kjennskap til kunden sitt behov tilby rådgjeving innan IT og sal av IT-relaterte tenester og produkt i Luster og indre Sogn.

Småbedrifter utan eigen IT-avdeling vert hovudsatsinga, men betjener og privatkundar.

MK IT AS sel og kan hjelpe deg med det meste innan :
• PC, nettbrett, mobil.
• Tv løysningar, Projektorar, Digital skilting.
• Skrivar og multifunksjon, dokumentbehandling.
• Programvare og skytenester.
• Installasjon, service og support.
• Antivirus, backup og sikkerhet.

 

 

Eg er tilgjengeleg alle kvardagar frå 08-16, vennligst ta kontakt på tlf. 412 97 643 eller post@mkit.no om kontoret er stengd